Update: 2019. okt. 24.

Az elkészült felújítás képei

Update: 2019. máj. 27.

Felújítás előtti állapot

A tér jelenleg a belváros kisebb jelentőségű gyűjtő-elosztó intermodális pontja. Szerepe, hogy a nagyszámú gyalogos számára a lehető legkomfortosabb átszállást és módváltást biztosítsa a várakozási feltételek megteremtésével. A téren található az M3-as metró Arany János utcai állomásépülete, troli- és buszmegállók, valamint MOL Bubi gyűjtőállomás is.

A Podmaniczky tér mind a négy oldalán épülethomlokzatokkal körülhatárolt, alaktani szempontból zárt városi tér, a budapesti történeti városépítés számos korszakából származó épületek határolják. Reformkori klasszicista palota mellett egyaránt található historizáló, századfordulós és a 20. század első feléből származó modern bérház is.

Az M3-as metró építése során alakították ki tér zöldfelületének jelenlegi formáját, az elmúlt évtizedekben értékelhető változás a gyorsuló állagromláson kívül nem történt. A tér zöldfelületeit korábban kiemelt ágyásokként alakították ki. A kiemelést előregyártott, 50-70 cm magasságú előregyártott műkő és helyszínen készített, bazalt kockakőből épített támfalak biztosítják. A falak korukhoz képest elfogadható, helyenként jó műszaki állapotúak, de esztétikai értelemben meglehetősen elavultak.

A tér északi oldalán található vízjáték (természetes kő anyagú csobogó, bazalt kockakő alapsíkra helyezve) már hosszú ideje nem működik, állapota leromlott, a lefolyók mindenhol eltömődtek.

A tér 80-as években történt kiépítését követően jelentős változás nem történt a területen. Az idő múlása igencsak meglátszik a tér jelenlegi állapotán. A burkolt felületek nagy része rossz állapotú, sűrűn szabdalt az aszfaltburkolat. Az ülőfelületek elavultak, helyenként balesetveszélyesek, a térnek csak bizonyos területrészei adnak lehetőséget a kulturált időtöltésre, találkozásra.

A tér tranzit funkciójú, ezért rekreációra és pihenésre csekély mértékben biztosít lehetőséget. Egyedüli kivétel talán a Podmaniczky Frigyes szobor környezete, a szobrot keretező körpad népszerű találkozóhely. Gyalogos közlekedési szempontból a tér egyéb területrészein jelenleg folyamatos ’városi rohanás’ tapasztalható, főleg a metróépület irányába és onnan a környező utcák felé (Arany János utca és Bank utca). A tér nyugati oldalát jelenleg a trolibuszok forgalmi zónája foglalja el.
Update: 2019. máj. 24.

Kivitelezési képek

Update: 2019. máj. 24.

Látványtervek

Update: 2019. máj. 24.

Közlekedési változások

Közúti közlekedés változása
Alapvető változás a közúti kialakításban a trolibusz-végállomás megszűnése, ezzel a tér körüljárhatósága is megszűnik. Az Arany János utcában megmarad a jelenlegi két kihajtó sáv, viszont kialakítják a Hercegprímás utca felé kapcsolatot biztosító ellenirányú kerékpározás lehetőségét.Az átépítés során a Bank utca kialakítása is megváltozik, a Szabadság tér irányába egyirányúvá alakul. A Vadász utca a maihoz képest ellenkező irányban lesz egyirányú.

Közösségi közlekedés változása
A trolibusz-végállomás megszűnik. A jelenleg itt közlekedő 72-es és 73-as jelzésű trolibuszok a 9, 914, 914A, 931, 950 jelzésű autóbuszokkal közös, kettős megállóban állhatnak meg a Bajcsy-Zsilinszky út szélső buszsávjaiban.

Parkolás változása
A tér átépítésével a parkolási lehetőségek némileg módosulnak. Az Arany János utca 33. és 35. szám előtti szakaszon lévő taxiállomást áthelyezik, helyette 4 parkolóhely létesül. A taxiállomás új helye a Bajcsy-Zsilinszky út 22. és 24. szám előtti parkolósáv gyalogátkelőhely felé eső végén, a két felhajtó közötti szakaszon lesz. A Bank utcában 8 férőhelyes parkolósávot alakítanak ki a jelenlegi helyekkel szemben, amelyekből 2 hely kizárólag elektromos autó töltéséhez használható.

Gyalogos közlekedés változása
A gyalogos közlekedés a tér megújulásával alapvetően megváltozik, az útpálya megemelésével az egész terület sokkal inkább gyalogosbaráttá alakul. A Bank utcán keresztül a Vadász utca irányába továbbvezető új gyalogos-átkelőhely kiépítését is tervezik.  
Update: 2019. máj. 24.

Tervezett zöldfelületek

A zöldfelületek létrehozása esetében fontos szempont az ökologikus kialakítás és a fenntarthatóság. A zöldfelületi rendszer elemeinek minél átfogóbb megújítása a cél, valamint lényeges, hogy a használható, bejárható, élményt adó funkciók minél szélesebb kör számára elérhetők legyenek. A klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények telepítése, több szintes, változatos fajösszetételű, adaptív társulások létrehozása várható. A növényszelekció meghatározásakor kiemelt szempont volt a biodiverzitás. A területek átláthatósága és a biztonságérzet biztosítása érdekében a magas cserjefajok kerülendők. Az alacsony/közepes növekedésű cserjék közül előnyben részesítendők az egyszerűen fenntartható, nyírható, látványos színű, virágzó fajták. Lombos fák telepítésére területrészenként eltérő mennyiségben van szükség.

82 darab lombos fát ültetnek, 220 m2 cserje- és 40 m2 évelőfelület telepítenek.

Automata öntözőrendszer

Automata öntözőrendszer telepítése esetén a gyepek öntözésére spray-típusú esőztető szórófejeket helyeznek el (a szóráskép átfedésével). A cserjék-évelőágyak öntözése felszíni, vagy felszín alatti csepegtetőcsövekkel történik.A tervezett fák esetében párosával telepített gyökérzónás faöntöző berendezést telepítenek. Az öntözés vezérlése mágnesszelepekkel történik, melyek egy központi öntözésvezérlőhöz lesznek kötve. A vezérlőhöz tartozik egy szél- és esőérzékelő szenzor, mely a fölösleges, vagy nem hatékony öntözések megakadályozásával anyagilag és környezeti szempontból is a fenntarthatóság irányába viszi a tér felújítását.
Update: 2019. máj. 24.

A tér felújításának főbb jellemzői ­– új burkolatok

Általánosságban elmondható, hogy minden burkolatnál törekedtek a magas minőségű, és hosszú távon is esztétikus kinézetet nyújtó, strapabíró, kellően vastag kőburkolatok használatára. Alapvetően 8, 10 cm vastag gránit és porfír anyagú köveket használnak.Alapkoncepció volt, hogy a térfalak között egy térként kezeljék a területet, ezért ehhez igazodva a járdák burkolata anyagában ugyanaz lesz, mint amit a tér szélein, illetve amit a Vadász utca vonalában is alkalmaznak, tehát 8 cm vastag nagyobb elemméretű világos színű gránit burkolat.

Taktilis jelzésrendszer
Kőelemeket használnak, amikből marással emelik ki a szükséges jelzéseket. A kő típusát úgy választják meg (mészkő), hogy a kellő kontraszt legyen a környezethez képest, így a gyengénlátók is jól érzékeljék a figyelmeztetést.

Kerékpártárolók
Kerékpártárolókat a tér északi, és déli részére helyeznek el.

Utcabútorok
A padok elhelyezésénél figyelembe vettek minden igényt, a téren rövidebb időt (5-10 perc) és hosszabb időt eltöltők számára is telepítenek padokat a tér szélein és közepén. Korcsoport szerint is lehetőséget biztosítanak a pihenésre: lesznek padok a közösségi tér kissé mozgalmasabb részein, de a nyugalmasabb északi, és déli térfalhoz közel is.Szemetesből több lesz a téren, mint ma, illetve kutyahigiéniás szemétgyűjtőket is elhelyeznek a téren.
Update: 2019. máj. 24.

A Podmaniczky tér megújítása

Belváros Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közterületek élhetőbbé tételére, ennek részeként az V. Kerület Önkormányzata beruházásában, a Kormány és a Főváros Önkormányzata támogatásával, 2019. január 7-én elindult a Podmaniczky tér rekonstrukciós munkálata.A Podmaniczky Frigyes téren Belváros Önkormányzata teljes térrekonstrukciót hajt végre, azzal a céllal, hogy egy teljesen új, mind a belvárosiak, mind az idelátogató budapestiek és turisták által kedvelt, igazi közösségi tér szülessen. Az átalakítás célja, hogy a városlakók és a használók ne pusztán egy jól működő tranzitteret kapjanak, hanem egy valódi közösségi helyszínt, amely lehetőséget ad a megállásra, találkozásra. A zöldfelületi megújításnak köszönhetően a Podmaniczky tér központi része valóságos városi ligetté alakul át.

Elsődleges szempontként nő a gyalogosak által használható terület, hiszen a téren található trolibusz-végállomás megszűnik, a Bank utca és az Arany János utca is egyirányúvá válik, ami lehetővé teszi a gépjárművekkel azonos felületen történő biztonságos kerékpározást is. Egyedi tájépítészeti megoldásokkal és utcabútorokkal, magas minőségű természetes lapkő burkolat kihelyezésével éled újjá ez a korábban közkedvelt találkozási csomópont.A téren teljesen átalakul és 30%-kal nő a zöldfelület, amelyen belül 82 új fát ültetnek. A fák beilleszkedését egy új megoldás segíti: a korszerű gyökérmenedzsment rendszer a fák gyors megerősödését és vitalitásának hosszú távú megtartását biztosítja mindamellett, hogy a fák a közművekkel és a burkolattal való együttélése is megoldódik. Integrált ülőhelyeket alakítanak ki, megújul a meglévő vízjáték és a közvilágítás is, illetve elektromos töltőállomások is helyet kapnak a téren. Felújítják a forgalomtechnikai elemeket, úttartozékokat (szegélyek, parkolásgátló elemek, faveremrácsok). A felszíni vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok stb.) szintbe helyezik, felújítják, cserélik. Fontos térelemek lesznek a hálózatosan elhelyezett okos oszlopok, melyekben integrálva lesz a térvilágításon felül a wifi hot-spot is.Update: 2017. okt. 20.

A fejlesztés bemutatása

Update: 2017. jún. 13.

budapest.hu

Update: 2017. jún. 12.

Index - Urbanista

Update: 2017. jún. 11.

A kerületi önkormányzat ezzel a tartalommal indult a 2016-os TÉR_KÖZ pályázaton:Építés és eszközbeszerzés

  • trolivégállomás megszűntetése, trolimegálló áthelyezése a Bajcsy-Zsilinszky útra
  • tér körüli utcák gyalogos szintbe emelése (kiemelt szegély csak a Bajcsy-Zsilinszky út felé)
  • biciklisbarát találkozási pont kialakítása
  • szabadtéri sakk és Mölkky pálya
  • zöldfelület újragondolása: kiemelt növénykazetták mennyiségének csökkentésével fásított köztér
  • nem működő szökőkút helyett új, záportározó vizes elem
  • rendezvényeket kiszolgáló jet-vill akna telepítése
  • közösségi biciklitároló a Vadász utca 28. alatti üres üzlethelyiségben
Nem beruházási elemek
  • adventi szaloncukorvásár kerületi cukrászdák bevonásával és szaloncukor osztás    
Update: 2017. jún. 01.

Megelőző állapot

Hozzászólások

Zoltai György  -  2019. 11. 13. - 20:13:16  -  V. kerület

Tisztelt Cím ! Az Arany János utcai oldalon lévő padok pont a közlekedési lámpánál megálló kocsik mellett vannak . Nem tartom jónak mert az ott ülőkre fog menni a kipufogógáz . És én a forgalom káros hatásaitól jobban elzártam volna a parkot . Tisztelettel : Zoltai György