Update: 2019. júl. 09.

3. záró alkalom

A 2019. június 27-én, három helyszínen történt kitelepülés során készített lakossági tervjavaslatok közül, a II. János Pál pápa Iskolaközpont két oldalán található parkokra vonatkozó megoldásokat ezidáig nem tekintettük át. Így ismét összeült a helyi lakosságból álló tervező csapat, hogy végig gondolja a Mezőkövesd utca – Kisköre utca által határolt területek jelenlegi és jövőbeni tervezett funkcióit. Nagy örömünkre erre az alkalomra ezeknek a parkoknak a szomszédságában lakók jöttek el, akik komolyan érdekeltek abban, hogyan alakul az ablakaik alatti zöldfelület látványa és élete.  
Röviden összefoglaltuk, hogy múlt alkalommal miben állapodtunk meg a szomszédos utca lakóival a Karcag utca mögötti terület fejlesztését illetően, majd az aktuális területek kitelepülésen szerzett információit osztottuk meg az egybegyűltekkel.  

A Mezőkövesd – Karcag – Kisköre utcák közötti park
A lakók által készített vázlatok és a közben történt beszélgetések alapján sokan szeretik a középen elterülő füves területet, a körben elhelyezett árnyas padokat, amiket azért jó lenne az idősek számára kényelmesebbre cserélni. Többen jelezték a fák és növények alaposabb karbantartásának igényét. Sokan használják a területet kutyasétáltatásra, de nincs igény kutyafuttatóra. Egyértelmű probléma a lezárt, de mégis nyitott és használhatatlan Túrós rétes játszótér területe, az elöregedett, megviselt ping-pong asztalok látványa. Ahogy a kérdőív eredményei is mutatják, úgy az itteni terveken is többször előkerült a futókör vagy futásra is alkalmas és babakocsival is használható járda kialakításának hiánya. De egyéb javaslatok is érkeztek: kültéri fitnesz eszközök telepítésére, vízi játszóhely, közösségi tér, grillezéshez piknikező hely kialakítására.

bemutatas2

A Mezőkövesd – Kisköre – Fegyvernek utcák közötti park
Ezen a területen újra és újra említésre került a csomópontban elhelyezett padok körüli visszatérő hajléktalanok és bandázó fiatalok hátrahagyott szemetének problémája. Itt is többször megfogalmazódott a fásítás, további zöldítés igénye, az idős fák visszametszéssel való megújítása és védelme. A Kispiros játszóteret sokan használják és a környékbeli kisgyermekes családok örülnének a bővítésének, fejlesztésének is, valamint az ivókút megjavításának is. Csak úgy, mint a másik területen itt is voltak ötletek további egymásnak ellentmondó funkciók telepítésére, ezek összegyűjtése igen fontos ahhoz, hogy kijelölhessük a fejlesztések végső irányát. Ilyen javaslatok a futókör, kültéri edzőpark, kutyafuttató, kutyák kitiltása, közösségi tér, bográcsozóhely, gyermek sportpálya.

bemutatas  
Az elhangzottakból és a lakossági javaslatokat összegző vázlatból, mindenki által elfogadott megállapításokat és vitás pontokat is egyértelműen azonosítani lehetett.  Így ezek mentén haladt tovább a közösségi tervezés, amely során minden jelenlévő lakos kifejezhette véleményét, elképzeléseit. A közösen megfogalmazott cél, hogy minden korosztály számára használható és élhető közparkok jöjjenek létre. A három terület elhelyezkedése és mérete lehetővé teszi ezen cél megvalósulását.
  Elfogadta és megerősítette a tervező közösség az előző alkalmon megbeszélteket, miszerint a Karcag utca mögötti park pihenőterület legyen, ahol a csend, nyugalom a legfontosabb érték, így ott hangos funkció nem kerül telepítésre.

J
elenleg a Mezőkövesd-Karcag-Kisköre utcák által határolt terület a legcsendesebb az alacsony kihasználtsága miatt. Tulajdonképpen csak az idősek használják beszélgetésre és a kutyasétáltatók. Ezen a területen lehetne kialakítani olyan új funkciókat, amelyek a nyugalom megtartása mellett a helyi közösség aktív kikapcsolódását teszik lehetővé. A helyiek által megfogalmazott javaslatok között szerepelt egy futókör kialakítása, saját testsúlyos kondi eszközök telepítése és a közösségi kert. Mind a három funkció telepítése mellett és ellen is komoly érvek kerültek elő.
Futókör: A kérdőívet kitöltő lakosság legnagyobb arányban (48%) a futókört hiányolja, így ez a funkció valós igényt elégítene ki. Azonban a terület méretei miatt csak egy rövidebb (kb. 120-180 m) futópályát lehet kialakítani, ami a sokat és aktívan futóknak nem biztos, hogy megfelelő. Az alkalmi futók számára, nem biztos, hogy megéri egy költségesebb gumiburkolatos pálya kialakítása. Ezért felmerült egy olyan sétány kialakítása a mostani félig burkolt félig kitaposott nyomvonalon, ami alkalmas lehet futásra, sétára és a kisebbek kerékpározásra, rollerezésre is használhatják. Saját testsúlyos kondi eszközök: Többen támogatták street workout eszközök telepítését, ezzel is teret adva a környék közterületeiről kiszoruló fiatalabb generációnak (14-20 évesek). Azonban a Tiszavirág játszótér mellett ugyan ez a funkció megtalálható. A mostani Turós rétes játszótér helyén zártabb park alakítható ki, ami talán nagyobb kihasználtságot eredményezne.
Közösségi kert: A megjelent fiatalok által felvetett közösségi kert, mindenképp erős közösségformáló erővel bírhatna, de a meglévő napos, gyepes felület rovására. A kert körüli kerítés egy olyan épített elem, ami mindenképp megtöri a jelenlegi képét a parknak.  Ennek a funkciónak azonban számos pozitív hatása van egy adott városi térben, amit a helyiek is élvezhetnének, ha mégis ez a funkció jönne létre a terület közepén. A lakossági párbeszéd során arra  a megállapításra jutottunk, hogy ebben a park részben a sportos funkció mellett a közösségi funkció erősítése is fontos. Az időseknek legyen lehetőségük a park szélén körbe elhelyezett padok használatára. A régi Városliget típusú padok nagyon tetszenek a helyieknek, amelyek a kérdőív keretében beküldött érték fotókon is megjelentek. Az idősebbek egy “retró sarok” kialakítására is tettek javaslatot. A padok mellett néhány sakkasztal kihelyezését is támogatta a megjelent közösség. A házak tövében, a park kerületén lévő fák karbantartása fontos lenne, mert néhol magasra nőtt gyomnövények burjánoznak és sötétítenek.  

A Kispiros játszótér parkjában összefoglalva arra jutottunk, hogy fontos érték a szomszédos házak által körülölelt és védett belső kert, ahova nyugodtan lehet gyerekeket kiengedni. Ennek feltétele, hogy az autókat teljes mértékben tiltsák ki a területről és a behajtást ne csak növényzettel, hanem pollerekkel vagy egyéb tájépítészeti elemekkel is akadályozzák meg. A játszótér bővítése mellett a kisebb korosztálynak szóló labdapályára is szükség lenne. A játszótér megújításával kapcsolatban Farkas Krisztina képviselő asszony jelezte, hogy szeretné ha Albertfalva 200 éves múltja valahogyan megjelenne benne (pl. asztalosipar, repülőgyártás). A kitelepülésen kidolgozott elképzelések és a mostani alkalmon megjelent lakossági vélemények egyaránt a padok elhelyezésének újragondolását javasolják. A kitaposott útvonalak figyelembevételével készüljenek jövőbeni járdák a kiviteli tervezésnél. A növényzet ifjítása és karbantartása elengedhetetlen, fakivágás csak nagyon indokolt esetben elfogadható.
      

A tervezés lezárásához közeledve még elengedhetetlen volt megemlíteni a többször jelzett közvilágítási problémákat. Erre reflektálva tájépítész tervezőnk elmondta, hogy a területen kétféle világítás rendszer működik, melyet képviselő asszony is megerősített. Egyrészt az önkormányzat által kihelyezett napelemes lámpák, másrészt az ELMŰ hálózatról működőés a BDK által üzemeltetett fényforrások. Ez utóbbiak engedélyeztetése és működtetése összetett és bonyolult, így jól meg kell gondolni, hogy milyen típusú hálózatfejlesztés valósuljon meg. A tervezés során figyelembe fogja venni ezt a problémát, és tesz rá javaslatokat. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy a különböző tárgyak telepítésénél számolni kell biztonsági területekkel, eséstávolságokkal, burkolat szélességekkel, tehát ezektől is függ, hogy a kiviteli terven végül milyen eszközök lesznek, illetve mi fér el az fejlesztésre szánt területen.
 

Összefoglalva tehát a kérdőív, a kitelepülések és azok eredményét megvitató alkalmakat megállapítható, hogy a helyi lakosság szeretné, ha a területek megtartanák jelenlegi karakterüket, a meglévő nyugalmat és a fejlesztés során a pihenőpark, a szabadidőpark és a gyermekjátszótér funkciók erősödnének. Így minden korosztály számára előnyös beavatkozások valósulhatnak meg, ami mindenki számára megfelelő környezetet teremt a kikapcsolódásra. Ezen irányok mentén fog elkészülni a tájépítészeti tervdokumentáció, aminek végső változata ezen a felületen is bemutatásra kerül.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a közösségi tervezésben, és különösen köszönjük azok munkáját, idejét, akik minden alkalmon jelenvoltak, és energiát szántak a Mezőkövesd út menti parkok jövőjének megtervezésére. 

GalériaHozzászólások