Update: 2019. júl. 03.

2. alkalom

Hétfőn délután a II. János Pál Iskolaközpont ebédlőjében találkoztunk újra, hogy összegezzük a kérdőív és a múlt heti kitelepülésen készült lakossági terv ötletet. 

A kérdőívet 96-an töltötték ki az online felületen. A beküldött probléma-fotók összhangban voltak a múlt heti kitelepülésen elhangzottakkal, miszerint a hajléktalanok jelenléte, a nem megfelelő kutyasétáltatás, a padok elhelyezkedése és néhol a zöldfelület állapota a legnagyobb gond a területeken. A helyiek által legnagyobb problémákat és értékeket bemutató képek ki lettek állítva a helyszínen.
A kérdőív alapján a legtöbben futókört és még több padot hiányolnak a területről. Azonban a futókört csak kevesen terveztek be az első alkalom során készített koncepciójukba. A három érintett területen pedig összesen 53 pad van, ami arányaiban nagyon sok az adott alapterületre vetítve. Vagyis a kérdőív eredményeiből csak óvatosan, a személyes közösségi tervezési találkozókon elhangzottak és pontosítások alapján szabad csak hosszú távú következtetéseket levonni.  
A kérdőívben a területen leginkább hiányolt funkciók listáját az alábbi ábra mutatja:
Ahhoz, hogy a kijelölt területek fejlesztéséről kellő alapossággal tudjunk beszélni, fontos látni a tágabb környezet funkcióit.  Összegyűjtöttük és bemutattuk a kb. 1 km-es körzetben lévő játszótereket, sportpályákat, kutyafuttatókat és ping-pong asztalokat. Ennél a témánál két érdekes dolog merült fel, azaz kutya vagy gyermek van több a területen, illetve, hogy pihenésre alkalmas hely van-e elég. Előbbi kérdést nem tudtuk számokkal alátámasztva megválaszolni egymásnak, de kiderült, hogy el kell ismerni, jelentős a kutyás háztartások száma, tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kutya szükségletek kielégítésének igényét a tervezés folyamán. A pihenőpark hiánya pedig egyértelműsítette, hogy ezt a szempontot is előtérbe kell helyeznünk, amikor a szükséges funkciókat határozzuk meg és elosztásukon gondolkodunk.

Az eddig megszerzett információkkal kezdtünk hozzá a karcag utcai házak mögötti terület sajátosságainak és a múlt héten született tervek és ötletek megismerésének. Az összesítő alaprajzon jól látszik, hogy sokféle észrevétel és egymásnak ellentmondó vágyak, funkciók jelentkeztek a területen. Általános igény, a jelenlegi hangulat megtartása, a fák és bokrok karbantartása és átgondolt, tervszerű megújítása. Izgalmas további javaslatok érkeztek még a zajvédő fal magasítására, nyilvános illemhely valamint szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására a terület dél-keleti sarkánál, ivó- és itató kút, valamint kutyapiszok gyűjtő szemetes szükségességére. A korábbi egyeztetések alapján ezen a területen egyértelműen konfliktusos témák a kutyás kérdések, a hangoskodást, zajt generáló padok és közösségi területek, játszótér és edzőpark kialakítása, illetve a közvilágítás kérdése. 

Az elhangzottak után mindenki elmondhatta mivel ért egyet, milyen előnyeit és hátrányait véli a különböző ötleteknek és szerinte mi a legfőbb szempont az adott park fejlesztésének tervezésekor. Szerencsére különböző korosztályok és kutyások, nem kutyások is képviselték a lakosságot így szinte minden probléma és szempont előkerült. 
  • Egyik fontos megállapítás volt, hogy a 12-20 éves korosztály kiszorult a környék közterületeiről, mivel megszüntek azok a sportpályák, ahol labdás és zajosabb szabadidős  tevékenységeiket folytathatnák.
  • Kiderült, hogy a terület északi oldala jelentősen szűkült egy területrendezés folyamán és a valaha játszótéri homokozóként funkcionáló terület ma inkább macska wc. Ebben a szűkületben koncentrálódó padok is problémát jelentenek, érdemes átgondolni azok áthelyezését.
  • A déli oldalon erősebben jelentkeznek a kutyás átvonulás kellemetlenségei, a gondozott kiskertek károsítása, valamint a kikopott zöldfelületek. 
  • Az egész területen túlzott „idegen” forgalmat és elhanyagoltságot éreznek a helyiek.    
A kör végeztével, bő másfél óra egyeztetés után sikerült kijelölnünk a legfőbb célt és irányokat, melyeket a fejlesztésben résztvevő tájépítész is meghallgatott és figyelembe tud venni a végleges kivitelezési terv elkészítésénél. Leszögeztük, hogy alapvetően egy csendes, nyugodt pihenőparkot szeretnénk ezen a területen. Mindenképpen szükséges a fák rendszeresebb karbantartása, ifjítása és az alacsonyabb növényzet megújítása ritkítással és sűrűbb növésű cserjék telepítésével. Sövények ültetésével nem csak esztétikailag javítanánk a területen, hanem a gyalogos közlekedés irányát is befolyásolnánk, lehetőleg a házaktól távolabbi oldalon. Az egész területen új, idősebbeknek kényelmesebb ülésmagasságú padok kihelyezését javasoljuk olyan elrendezésben, hogy az a pihenőknek és a földszinti lakosoknak is megnyugtató legyen. Teljes egyetértésben mindkét homokozót megszüntetésre ítéltük, mert esztétikailag és egészségügyileg is káros hatásúak. Személyes érvek hatására beleegyezett a társaság, hogy amennyiben a műszaki és egyéb adottságok engedik, akkor a házaktól távolabb néhány senior fitness eszköz kihelyezése lehetséges. Tisztáztuk, hogy bár többen jelezték futókör hiányát a kérdőívben, mivel erre a területre senki nem jelezte szükségességét sem a múlt heti kitelepüléskor sem a beszélgetés során, így itt nem szükséges megvalósítani. Javasoljuk több szemetes és kutyapiszok gyűjtő kihelyezését és a lakosság egyre környezettudatosabb életvitele láttán szelektív szemétgyűjtő sziget, leginkább üveggyűjtők kihelyezését a terület Szerémi út felőli valamelyik sarkára. Az közösségi tervezésben résztvevő Farkas Krisztina önkormányzati képviselőasszony hallva a kutyások problémáit és megoldási javaslatait vállalta, hogy egyeztetéseket kezdeményez a jelenlegi kutyafuttató megnagyobbítása érdekében a szomszédságában lévő magántulajdonossal és a Szerémi út túloldalán található zöldterület felől érdeklődve a Fővárosi Önkormányzattal.

Csütörtökön a Mezőkövesd és a Kisköre utcák közötti parkokról fogunk beszélni, ezért nagyon bízunk benne, hogy eljönnek a környéken lakók és megosztják egymással vágyaikat és véleményüket. Ezekre a területekre sincsenek kész tervek, hanem a lakosság vágyait figyelembe véve és igényeiket egyeztetve szeretnénk közös tervezést folytatni. 
Mindenkit várunk 2019. július 4-én 17 órakor a II. János Pál Iskolaközpont ebédlőjében!
  


GalériaHozzászólások

petertamas  -  2019. 07. 11. - 19:42:00  -  XIV. kerület

Farkas Krisztina önkormányzati képviselőasszony hallva a kutyások problémáit és megoldási javaslatait vállalta, hogy egyeztetéseket kezdeményez a jelenlegi kutyafuttató megnagyobbítása érdekében a szomszédságában lévő magántulajdonossal és a Szerémi út túloldalán található zöldterület felől érdeklődve a Fővárosi Önkormányzattal. - Nagyon jó ötlet, hogy tegyék át a Szerémi út túloldalára a kutyafuttatót. Ez egy elhibázott döntés volt, amikor pár éve ITT létesítették, megkeserítve ezzel a Mezőkövesd és a Karcag utca sarkán lakók életét, akik nem szeretnék a folyamatos kutyaugatást hallgatni az ablakuk alatt. A Szerémi út túloldalára áthelyezéssel lehetne orvosolni a problémát.