Update: 2019. aug. 27.

Záródokumentáció (szöveg és videó)

Véget ért a közösségi tervezés. A kérdőív és a személyes találkozókon összegyűjtött információk és ötletek alapján elkészült koncepciót összefoglaltuk egy PDF formátumban letölthető anyagban, melyet átadtunk Újbuda Önkormányzatának, valamint egy kis hangulat videót is készítettünk, mely megtekinthető itt is.
Update: 2019. júl. 09.

3. záró alkalom

A 2019. június 27-én, három helyszínen történt kitelepülés során készített lakossági tervjavaslatok közül, a II. János Pál pápa Iskolaközpont két oldalán található parkokra vonatkozó megoldásokat ezidáig nem tekintettük át. Így ismét összeült a helyi lakosságból álló tervező csapat, hogy végig gondolja a Mezőkövesd utca – Kisköre utca által határolt területek jelenlegi és jövőbeni tervezett funkcióit. Nagy örömünkre erre az alkalomra ezeknek a parkoknak a szomszédságában lakók jöttek el, akik komolyan érdekeltek abban, hogyan alakul az ablakaik alatti zöldfelület látványa és élete.  
Röviden összefoglaltuk, hogy múlt alkalommal miben állapodtunk meg a szomszédos utca lakóival a Karcag utca mögötti terület fejlesztését illetően, majd az aktuális területek kitelepülésen szerzett információit osztottuk meg az egybegyűltekkel.  

A Mezőkövesd – Karcag – Kisköre utcák közötti park
A lakók által készített vázlatok és a közben történt beszélgetések alapján sokan szeretik a középen elterülő füves területet, a körben elhelyezett árnyas padokat, amiket azért jó lenne az idősek számára kényelmesebbre cserélni. Többen jelezték a fák és növények alaposabb karbantartásának igényét. Sokan használják a területet kutyasétáltatásra, de nincs igény kutyafuttatóra. Egyértelmű probléma a lezárt, de mégis nyitott és használhatatlan Túrós rétes játszótér területe, az elöregedett, megviselt ping-pong asztalok látványa. Ahogy a kérdőív eredményei is mutatják, úgy az itteni terveken is többször előkerült a futókör vagy futásra is alkalmas és babakocsival is használható járda kialakításának hiánya. De egyéb javaslatok is érkeztek: kültéri fitnesz eszközök telepítésére, vízi játszóhely, közösségi tér, grillezéshez piknikező hely kialakítására.

bemutatas2

A Mezőkövesd – Kisköre – Fegyvernek utcák közötti park
Ezen a területen újra és újra említésre került a csomópontban elhelyezett padok körüli visszatérő hajléktalanok és bandázó fiatalok hátrahagyott szemetének problémája. Itt is többször megfogalmazódott a fásítás, további zöldítés igénye, az idős fák visszametszéssel való megújítása és védelme. A Kispiros játszóteret sokan használják és a környékbeli kisgyermekes családok örülnének a bővítésének, fejlesztésének is, valamint az ivókút megjavításának is. Csak úgy, mint a másik területen itt is voltak ötletek további egymásnak ellentmondó funkciók telepítésére, ezek összegyűjtése igen fontos ahhoz, hogy kijelölhessük a fejlesztések végső irányát. Ilyen javaslatok a futókör, kültéri edzőpark, kutyafuttató, kutyák kitiltása, közösségi tér, bográcsozóhely, gyermek sportpálya.

bemutatas  
Az elhangzottakból és a lakossági javaslatokat összegző vázlatból, mindenki által elfogadott megállapításokat és vitás pontokat is egyértelműen azonosítani lehetett.  Így ezek mentén haladt tovább a közösségi tervezés, amely során minden jelenlévő lakos kifejezhette véleményét, elképzeléseit. A közösen megfogalmazott cél, hogy minden korosztály számára használható és élhető közparkok jöjjenek létre. A három terület elhelyezkedése és mérete lehetővé teszi ezen cél megvalósulását.
  Elfogadta és megerősítette a tervező közösség az előző alkalmon megbeszélteket, miszerint a Karcag utca mögötti park pihenőterület legyen, ahol a csend, nyugalom a legfontosabb érték, így ott hangos funkció nem kerül telepítésre.

J
elenleg a Mezőkövesd-Karcag-Kisköre utcák által határolt terület a legcsendesebb az alacsony kihasználtsága miatt. Tulajdonképpen csak az idősek használják beszélgetésre és a kutyasétáltatók. Ezen a területen lehetne kialakítani olyan új funkciókat, amelyek a nyugalom megtartása mellett a helyi közösség aktív kikapcsolódását teszik lehetővé. A helyiek által megfogalmazott javaslatok között szerepelt egy futókör kialakítása, saját testsúlyos kondi eszközök telepítése és a közösségi kert. Mind a három funkció telepítése mellett és ellen is komoly érvek kerültek elő.
Futókör: A kérdőívet kitöltő lakosság legnagyobb arányban (48%) a futókört hiányolja, így ez a funkció valós igényt elégítene ki. Azonban a terület méretei miatt csak egy rövidebb (kb. 120-180 m) futópályát lehet kialakítani, ami a sokat és aktívan futóknak nem biztos, hogy megfelelő. Az alkalmi futók számára, nem biztos, hogy megéri egy költségesebb gumiburkolatos pálya kialakítása. Ezért felmerült egy olyan sétány kialakítása a mostani félig burkolt félig kitaposott nyomvonalon, ami alkalmas lehet futásra, sétára és a kisebbek kerékpározásra, rollerezésre is használhatják. Saját testsúlyos kondi eszközök: Többen támogatták street workout eszközök telepítését, ezzel is teret adva a környék közterületeiről kiszoruló fiatalabb generációnak (14-20 évesek). Azonban a Tiszavirág játszótér mellett ugyan ez a funkció megtalálható. A mostani Turós rétes játszótér helyén zártabb park alakítható ki, ami talán nagyobb kihasználtságot eredményezne.
Közösségi kert: A megjelent fiatalok által felvetett közösségi kert, mindenképp erős közösségformáló erővel bírhatna, de a meglévő napos, gyepes felület rovására. A kert körüli kerítés egy olyan épített elem, ami mindenképp megtöri a jelenlegi képét a parknak.  Ennek a funkciónak azonban számos pozitív hatása van egy adott városi térben, amit a helyiek is élvezhetnének, ha mégis ez a funkció jönne létre a terület közepén. A lakossági párbeszéd során arra  a megállapításra jutottunk, hogy ebben a park részben a sportos funkció mellett a közösségi funkció erősítése is fontos. Az időseknek legyen lehetőségük a park szélén körbe elhelyezett padok használatára. A régi Városliget típusú padok nagyon tetszenek a helyieknek, amelyek a kérdőív keretében beküldött érték fotókon is megjelentek. Az idősebbek egy “retró sarok” kialakítására is tettek javaslatot. A padok mellett néhány sakkasztal kihelyezését is támogatta a megjelent közösség. A házak tövében, a park kerületén lévő fák karbantartása fontos lenne, mert néhol magasra nőtt gyomnövények burjánoznak és sötétítenek.  

A Kispiros játszótér parkjában összefoglalva arra jutottunk, hogy fontos érték a szomszédos házak által körülölelt és védett belső kert, ahova nyugodtan lehet gyerekeket kiengedni. Ennek feltétele, hogy az autókat teljes mértékben tiltsák ki a területről és a behajtást ne csak növényzettel, hanem pollerekkel vagy egyéb tájépítészeti elemekkel is akadályozzák meg. A játszótér bővítése mellett a kisebb korosztálynak szóló labdapályára is szükség lenne. A játszótér megújításával kapcsolatban Farkas Krisztina képviselő asszony jelezte, hogy szeretné ha Albertfalva 200 éves múltja valahogyan megjelenne benne (pl. asztalosipar, repülőgyártás). A kitelepülésen kidolgozott elképzelések és a mostani alkalmon megjelent lakossági vélemények egyaránt a padok elhelyezésének újragondolását javasolják. A kitaposott útvonalak figyelembevételével készüljenek jövőbeni járdák a kiviteli tervezésnél. A növényzet ifjítása és karbantartása elengedhetetlen, fakivágás csak nagyon indokolt esetben elfogadható.
      

A tervezés lezárásához közeledve még elengedhetetlen volt megemlíteni a többször jelzett közvilágítási problémákat. Erre reflektálva tájépítész tervezőnk elmondta, hogy a területen kétféle világítás rendszer működik, melyet képviselő asszony is megerősített. Egyrészt az önkormányzat által kihelyezett napelemes lámpák, másrészt az ELMŰ hálózatról működőés a BDK által üzemeltetett fényforrások. Ez utóbbiak engedélyeztetése és működtetése összetett és bonyolult, így jól meg kell gondolni, hogy milyen típusú hálózatfejlesztés valósuljon meg. A tervezés során figyelembe fogja venni ezt a problémát, és tesz rá javaslatokat. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy a különböző tárgyak telepítésénél számolni kell biztonsági területekkel, eséstávolságokkal, burkolat szélességekkel, tehát ezektől is függ, hogy a kiviteli terven végül milyen eszközök lesznek, illetve mi fér el az fejlesztésre szánt területen.
 

Összefoglalva tehát a kérdőív, a kitelepülések és azok eredményét megvitató alkalmakat megállapítható, hogy a helyi lakosság szeretné, ha a területek megtartanák jelenlegi karakterüket, a meglévő nyugalmat és a fejlesztés során a pihenőpark, a szabadidőpark és a gyermekjátszótér funkciók erősödnének. Így minden korosztály számára előnyös beavatkozások valósulhatnak meg, ami mindenki számára megfelelő környezetet teremt a kikapcsolódásra. Ezen irányok mentén fog elkészülni a tájépítészeti tervdokumentáció, aminek végső változata ezen a felületen is bemutatásra kerül.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a közösségi tervezésben, és különösen köszönjük azok munkáját, idejét, akik minden alkalmon jelenvoltak, és energiát szántak a Mezőkövesd út menti parkok jövőjének megtervezésére. 
Update: 2019. júl. 03.

2. alkalom

Hétfőn délután a II. János Pál Iskolaközpont ebédlőjében találkoztunk újra, hogy összegezzük a kérdőív és a múlt heti kitelepülésen készült lakossági terv ötletet. 

A kérdőívet 96-an töltötték ki az online felületen. A beküldött probléma-fotók összhangban voltak a múlt heti kitelepülésen elhangzottakkal, miszerint a hajléktalanok jelenléte, a nem megfelelő kutyasétáltatás, a padok elhelyezkedése és néhol a zöldfelület állapota a legnagyobb gond a területeken. A helyiek által legnagyobb problémákat és értékeket bemutató képek ki lettek állítva a helyszínen.
A kérdőív alapján a legtöbben futókört és még több padot hiányolnak a területről. Azonban a futókört csak kevesen terveztek be az első alkalom során készített koncepciójukba. A három érintett területen pedig összesen 53 pad van, ami arányaiban nagyon sok az adott alapterületre vetítve. Vagyis a kérdőív eredményeiből csak óvatosan, a személyes közösségi tervezési találkozókon elhangzottak és pontosítások alapján szabad csak hosszú távú következtetéseket levonni.  
A kérdőívben a területen leginkább hiányolt funkciók listáját az alábbi ábra mutatja:
Ahhoz, hogy a kijelölt területek fejlesztéséről kellő alapossággal tudjunk beszélni, fontos látni a tágabb környezet funkcióit.  Összegyűjtöttük és bemutattuk a kb. 1 km-es körzetben lévő játszótereket, sportpályákat, kutyafuttatókat és ping-pong asztalokat. Ennél a témánál két érdekes dolog merült fel, azaz kutya vagy gyermek van több a területen, illetve, hogy pihenésre alkalmas hely van-e elég. Előbbi kérdést nem tudtuk számokkal alátámasztva megválaszolni egymásnak, de kiderült, hogy el kell ismerni, jelentős a kutyás háztartások száma, tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kutya szükségletek kielégítésének igényét a tervezés folyamán. A pihenőpark hiánya pedig egyértelműsítette, hogy ezt a szempontot is előtérbe kell helyeznünk, amikor a szükséges funkciókat határozzuk meg és elosztásukon gondolkodunk.

Az eddig megszerzett információkkal kezdtünk hozzá a karcag utcai házak mögötti terület sajátosságainak és a múlt héten született tervek és ötletek megismerésének. Az összesítő alaprajzon jól látszik, hogy sokféle észrevétel és egymásnak ellentmondó vágyak, funkciók jelentkeztek a területen. Általános igény, a jelenlegi hangulat megtartása, a fák és bokrok karbantartása és átgondolt, tervszerű megújítása. Izgalmas további javaslatok érkeztek még a zajvédő fal magasítására, nyilvános illemhely valamint szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására a terület dél-keleti sarkánál, ivó- és itató kút, valamint kutyapiszok gyűjtő szemetes szükségességére. A korábbi egyeztetések alapján ezen a területen egyértelműen konfliktusos témák a kutyás kérdések, a hangoskodást, zajt generáló padok és közösségi területek, játszótér és edzőpark kialakítása, illetve a közvilágítás kérdése. 

Az elhangzottak után mindenki elmondhatta mivel ért egyet, milyen előnyeit és hátrányait véli a különböző ötleteknek és szerinte mi a legfőbb szempont az adott park fejlesztésének tervezésekor. Szerencsére különböző korosztályok és kutyások, nem kutyások is képviselték a lakosságot így szinte minden probléma és szempont előkerült. 
  • Egyik fontos megállapítás volt, hogy a 12-20 éves korosztály kiszorult a környék közterületeiről, mivel megszüntek azok a sportpályák, ahol labdás és zajosabb szabadidős  tevékenységeiket folytathatnák.
  • Kiderült, hogy a terület északi oldala jelentősen szűkült egy területrendezés folyamán és a valaha játszótéri homokozóként funkcionáló terület ma inkább macska wc. Ebben a szűkületben koncentrálódó padok is problémát jelentenek, érdemes átgondolni azok áthelyezését.
  • A déli oldalon erősebben jelentkeznek a kutyás átvonulás kellemetlenségei, a gondozott kiskertek károsítása, valamint a kikopott zöldfelületek. 
  • Az egész területen túlzott „idegen” forgalmat és elhanyagoltságot éreznek a helyiek.    
A kör végeztével, bő másfél óra egyeztetés után sikerült kijelölnünk a legfőbb célt és irányokat, melyeket a fejlesztésben résztvevő tájépítész is meghallgatott és figyelembe tud venni a végleges kivitelezési terv elkészítésénél. Leszögeztük, hogy alapvetően egy csendes, nyugodt pihenőparkot szeretnénk ezen a területen. Mindenképpen szükséges a fák rendszeresebb karbantartása, ifjítása és az alacsonyabb növényzet megújítása ritkítással és sűrűbb növésű cserjék telepítésével. Sövények ültetésével nem csak esztétikailag javítanánk a területen, hanem a gyalogos közlekedés irányát is befolyásolnánk, lehetőleg a házaktól távolabbi oldalon. Az egész területen új, idősebbeknek kényelmesebb ülésmagasságú padok kihelyezését javasoljuk olyan elrendezésben, hogy az a pihenőknek és a földszinti lakosoknak is megnyugtató legyen. Teljes egyetértésben mindkét homokozót megszüntetésre ítéltük, mert esztétikailag és egészségügyileg is káros hatásúak. Személyes érvek hatására beleegyezett a társaság, hogy amennyiben a műszaki és egyéb adottságok engedik, akkor a házaktól távolabb néhány senior fitness eszköz kihelyezése lehetséges. Tisztáztuk, hogy bár többen jelezték futókör hiányát a kérdőívben, mivel erre a területre senki nem jelezte szükségességét sem a múlt heti kitelepüléskor sem a beszélgetés során, így itt nem szükséges megvalósítani. Javasoljuk több szemetes és kutyapiszok gyűjtő kihelyezését és a lakosság egyre környezettudatosabb életvitele láttán szelektív szemétgyűjtő sziget, leginkább üveggyűjtők kihelyezését a terület Szerémi út felőli valamelyik sarkára. Az közösségi tervezésben résztvevő Farkas Krisztina önkormányzati képviselőasszony hallva a kutyások problémáit és megoldási javaslatait vállalta, hogy egyeztetéseket kezdeményez a jelenlegi kutyafuttató megnagyobbítása érdekében a szomszédságában lévő magántulajdonossal és a Szerémi út túloldalán található zöldterület felől érdeklődve a Fővárosi Önkormányzattal.

Csütörtökön a Mezőkövesd és a Kisköre utcák közötti parkokról fogunk beszélni, ezért nagyon bízunk benne, hogy eljönnek a környéken lakók és megosztják egymással vágyaikat és véleményüket. Ezekre a területekre sincsenek kész tervek, hanem a lakosság vágyait figyelembe véve és igényeiket egyeztetve szeretnénk közös tervezést folytatni. 
Mindenkit várunk 2019. július 4-én 17 órakor a II. János Pál Iskolaközpont ebédlőjében!
  

Update: 2019. júl. 01.

Beszámoló az első alkalomról


Megkezdődött a vakáció, hőség riadó van, de nem állunk meg, hanem jár az agyunk, gondolkodunk, ötleteket gyűjtünk, terveket szövünk. Június 27-én három helyszínen sátrakkal, asztalokkal kitelepülve vártuk a Mezőkövesd utca – Szerémi út - Vegyész utca – Fehérvári út által határolt terület lakóit, hogy megkezdjük Újbuda Önkormányzata által megjelölt fejlesztési területek megújításának közösségi tervezését.    

Tervezési területeink tehát: Mezőkövesd út - Kisköre tér - Kisköre utca tömbök közötti parkok és a Karcag utca – Szerémi út között húzódó zöldfelület.  

Első alkalommal arra kértük a megjelenteket, hogy mint egy stratégiai társasjáték szereplői az általunk előre elkészített alaprajzon különböző funkciókat piktogramokkal jelölő matricákat úgy helyezzék el, ahogy a jövőben szívesen látnák és használnák a területeket. Egyenként vagy párban mindenkinek adtunk játékterületet, az adott zöldfelület alaprajzát és hozzá funkciókat és hangulatokat jellemző matricák kifogyhatatlan tárát. A szabad ötletelést segítendő rajzeszköz használatára és további vélemény, magyarázat írására is hagytunk lehetőséget. Néhányan elsőre talán kicsit meglepődtek, de az elkészült tervlapok alapján látszik, hogy lassan mindenki belerázódott a játékba és papírra vetette véleményét. A széleskörű társadalmi bevonás és a lehető legtöbb szempontot figyelembe vevő tervezés alapfeltétele, hogy a résztvevők minden korosztályt, helyi csoportot képviseljenek. A helyszíni találkozó alkalmával nagyon érdekes volt hallani az akár már 60 éve itt lakók emlékeit az akkori parkokról és véleményét a mai állapotokról illetve a fiatalok, vagy egészen új beköltözők meglátásait, várakozásait a jövőt illetően. Volt, aki csak egyik vagy másik park megújítására helyezte a hangsúlyt, míg mások átfogóan tekintettek a területre és a környéken már meglévő vagy eltűnő funkciók illetve a tágabb környezet változásaira is reagálni kívántak (pl. a Tetris házak benépesülésével jelentkező nagyobb létszám és igény megjelenésére).  

A következő alkalommal a II. János Pál pápa iskola ebédlőjében találkozunk, ahol megnézzük, hogy az ezen az alkalmon előkerült szempontok, hogyan tudnak érvényesülni, milyen viszonyban állnak egymással. A tágabb környezet funkcióit és a kérdőív eredményeit is figyelembe véve haladunk tovább egy olyan terv irányába, ami a helyi lakosság igényeit legjobban szolgálja.
 

Ma (Hétfőn) 17.00 órától várjuk nem csak a már véleményt és ötletet adókat, hanem azokat is, akik az első alkalomra nem tudtak eljönni, de fontos számukra, hogyan alakul át a szűkebb környezetük! Most lehet beleszólni, itt mindenki véleménye számít!
Update: 2019. jún. 28.

Ötleteket gyűjtöttünk mindhárom parkban

Köszönjük mindenkinek a tegnapi részvételt! 
Nagyon izgalmas tervjavaslatok keletkeztek a helyi lakosok részéről. A következő alkalmon, jövő hétfőn (2019.07.01.) ezeket fogjuk megnézni, összevetni és elindulunk egy közös megoldás irányába. Várunk mindenkit a II. János Pál pápa iskola ebédlőjébe 17 órára!
Aki még nem töltötte ki a kérdőívet az a mai napon még megteheti. Hétfőn ennek az eredményét is megnézzük közösen!
Update: 2019. jún. 19.

Töltse ki kérdőívünket

Update: 2019. jún. 18.

Felhívás közösségi tervezésre!

Hozzászólások

Budapest Dialog  -  2019. 06. 25. - 18:48:21  -  I. kerület

Tisztelt Hozzászólók! Nagyon köszönjük, hogy leírták véleményüket és így mások is olvashatják, akik érdeklődnek a parkok megújításával kapcsolatban. Meggyőződésünk, hogy a közösségi tervezés pont azt a célt szolgálja és annak megvalósításában van szerepe, hogy a környékbeliek véleményének figyelembevételével történjenek a fejlesztések. Ezért kérjük, hogy jöjjenek el a csütörtöki (06.27) illetve a jövőheti tervezési alkalmakra, hogy személyesen egyeztessünk a résztvevő lakókkal és közösen alakíthassuk ki fejlesztés céljait és terveit.

Dulai Gábor  -  2019. 06. 25. - 11:58:06  -  XI. kerület

Tiszteletem! A meglévő zöldterületek fenntartása létfontosságú. Bármilyen "fejlesztés" csakis a valóban zöldterületre irányulhat meglátásom szerint, ezért ha "muszáj" fejleszteni, kizárólag közösségi kertet tudok elképzelni. Kereskedelmi célú épületek, építmények elhelyezése és "modern" parkosítás térkövekkel (s ahogy manapság módi: aszfalttal, betonnal, műanyaggal...) ugyan - a nagyvárosi "fejlesztések" rossz példáira tekintettel esetlegesen és csak rövid távon - növelheti a lakástulajdonosoknak az ingatlanpiacon realizálható vagyonát, ám a közösség érdekeinek biztosan nem áll a szolgálatában. Ha lakóterületben gondolkodunk, mindegy, mi történik itt, vagy máshol, ha viszont otthonainknak kívánunk családias környezet kialakítani, nem szabad esélyt adnunk egyetlen köbméter talaj elpusztításának sem... Ehelyett növények telepítésével lehet élhető, vonzó, közösségépítésre is alkalmas környezetet teremteni, ahol az itt élők nem ingatlantulajdonosként, hanem kikapcsolódásra, a szabadidejüket pihenéssel, értelmes tevékenységgel eltölteni vágyó (lakó)társakként találkozhatnak. Ennek egyik - talán legjobb - módja egy szervezett keretek között működő közösségi kert létesítése, minél kevesebb idegen anyag felhasználásával, a termőföldre és a saját - közös - felhasználás céljára megtermelhető zöldségekre, gyümölcsökre fókuszálva, ahol nem a munka végeredménye, a termény a lényeg, hanem a közös tevékenység, s az, hogy mindenki hozzátehet valamit a közterülethez magából, egyre inkább magáénak érezve azt. A területek jelenlegi állapotukban is betöltik funkciójukat, bármilyen építési beruházás azonban azt nagy valószínűséggel kizárja. A környék utcáin szétnézve most is autólerakatnak tűnik Albertfalva - ahogy az egész város. Ha kinyitjuk e parkok kapuit a járművek előtt, csak a terhelés növekszik, s ahogy nem szívesen tologatja a babakocsiban első gyermekét egy ifjú pár a járdára felparkoló kocsikat bosszúsan kerülgetve, nyilván a parkolóvá lett parkba sem fogja levinni labdázni, tehát marad alvásra használt négy falnak a "lakóingatlan", az "otthon" helyett. Üdv: Dulai Gábor

Jenei Zsolt  -  2019. 06. 23. - 11:32:18  -  XI. kerület

Üdvözlöm Önöket, kedves döntéshozók! A Mezőkövesd utca és környékén sok fiatal, autóval nem rendelkező ember/pár/család él. Számukra, valamint a többi lakos számára is, érdemes lenne közösségi járművek parkolásához kialakítani egy központi csomópontot. Gondolok itt a MOL Limo, a GreenGo, a DriveNow, a blinkee.city a Lime, MOL bubi, Donkey Republic eszközök egy helyen történő hozzáféréséhez, hasonlóan a Goldmann téri ponthoz. Véleményem szerint ezekre egyre inkább nagy kereslet fog kialakulni. Ez a központi hely a környék megközelíthetőségét is nagyban javítaná, sőt a nevezetességek, gyönyörű dombok felfedezésében is segítségére lenne akár a turistáknak is! Nem utolsó sorban Újbuda innovatív hozzáállását is jól szemléltetné, az itt élő lakosok számára biztosított, sokféle közösségi (sharing) típusú közlekedési mód igénybevételének lehetősége! Üdvözlettel: Jenei Zsolt