Update: 2019. jún. 23.

Beszámoló a június 20-i tervegyeztetésről

A húsvéti problémafeltáró kitelepülés és az azt követő megoldáskereső kérdőívezés (illetve rengeteg önkormányzati szakmai egyeztetés) eredményeként elkészült egy koncepciójavaslat a pesterzsébeti Duna sétányra. Június 20-án ennek megvitatására találkoztunk a környékbeliekkel a parti játszótéren. A két és fél órás találkozó végére sok további ötletet gyűjtöttünk egy alapvetően mindenki által támogatott tervhez.

Fél hatra nem csak az érdeklődők jelentek meg szép számban, hanem az eső is szitálni kezdett, ám közösen úgy döntöttünk, hogy amíg csak lehet, a fák alá húzódva beszélgetünk a tervekről. A csaknem nyolcig tartó tervegyeztetés felénél vettük végül tudomásul, hogy jobb lesz élni a Vakvarjú étterem által felkínált teremmel, innentől tehát bent folytattuk a beszélgetést. A szintén erre a napra gondolt bejárásra, melyen a zöldfelület állapotát néztük volna meg, az időjárás miatt nem is tartottuk meg.

A találkozó kezdetén először bemutattuk projektünk kereteit: beszéltünk a tervezési terület határairól, az elnyert fővárosi pályázat feltételeiről és az eddigi egyeztetésekről. Ezt a tervezők által készített koncepciójavaslat bemutatása követte. Az elkészített koncepció lényegi javaslata egybecseng a kérdőívezés eredményével és az önkormányzat elképzeléseivel: jöjjön létre egy teljesen bejárható parti sétány a Gubacsi-hídtól a soroksári kerülethatárig tartó 900 méteres részen. A sétány a gyógyfürdőtől kezdve a csónakházak, éttermek előtt fut majd, és a jelenleginél jóval egyszerűbben, több helyen lehet megközelíteni a Vízisport utca felől. Tovább növeli a vízközeli élményt, hogy a sétányhoz sok “vízi sétány” is kapcsolódik, vagyis olyan stégek, amelyek a gyalogútból indulnak ki, és abba is érnek vissza. A terv új funkciók létrehozásával és a régiek megújításával is számol: kültéri fitneszrész és piknikezőhely alakulna ki, a játszótér pedig új elemekkel bővülne. (A galériában található képeken részletesen is meg lehet nézni a tervjavaslatot, külön kinagyítva pedig a játszótér-bővítésre vonatkozó elképzeléseket.)
duna_setany_Bkoncepcio_20190614
Az ezt követő beszélgetésekben nagyon sok kérdés és vélemény hangzott el. Ezeket mind összegyűjtöttük, az alábbiakban pedig a legtöbbször elhangzott gondolatokat foglaljuk össze:

  • Szinte mindenki megemlítette, hogy az alapkoncepciót nagyon támogatják, és az elkészült tervjavaslat is egy esztétikus, tetszetős sétány képét mutatja - alapvetően tehát kifejezetten pozitív volt a tervek fogadtatása.
  • A tervezés és a megvalósítás során különös figyelmet kellene fordítani a fákra, azok védelmére, megőrzésére, ápolására. Emiatt abban maradtunk, hogy a továbbtervezést követően majd egy olyan fabejárást fogunk tartani, melyen közösen megyünk végig a teljes partszakaszon egy szakértővel, megvizsgálva a tervezett beavatkozásokat.
  • Sokan kérték, hogy a sétányra - különösen a déli részére - még több pad kerüljön ki, lehetőséget adva a közösségi együttlétre és a nyugodt kikapcsolódásra is. Főként az idősebbeknek fontos, hogy a padok (legalább részben) támlával ellátottak legyenek, és a víz felé nézzenek. A fiatalok közül többen pedig egy kisebb közösségi hely betervezését kérték.
  • Többen javasolták, hogy a sétány vonalai legyenek valamivel íveltebbek, kevésbé szögletesek. A szervezők ennek kapcsán arról tájékoztattak, hogy készült egy “ívesebb” tervváltozat is, ami viszont várhatóan magasabb költségű lenne a “szögletesebb” kialakításúnál (különösen a vízi sétányok esetében). Végül abban maradtunk, hogy jó lenne, ha legalább a parti gyalogút esetében lehetne kicsit gömbölyíteni a sétány formáját.
  • Leggyakrabban a játszóteret használó szülőktől hallottuk azt a javaslatot, hogy játszótér és a nyitottá váló sétány közé valamilyen elválasztást, kerítést érdemes lenne betervezni. Ez megakadályozná, hogy a gyerekek kiszaladgáljanak a nyüzsgőbbé váló gyalogútra, ráadásul - ha éjszakára bezárna a játszótér - segíthetne megelőzni az esetleges rongálásokat, nem funkció szerinti használatot.
  • Fontos kérdés volt, hogy hogyan viszonyuljon a sétány a kerékpáros használathoz. Megállapítottuk, hogy a hely szűke miatt nincs arra lehetőség, hogy elkülönített biciklis nyomvonal jelenjen meg (ugyanez szól a szintén felmerült futópálya ellen), ráadásul komoly veszély- és konfliktushelyzeteket is jelentene, ha a hajójukat épp a vízre vivő evezősök kereszteznék a kerékpáros útvonalat. A bicikliút tehát továbbra is a Vízisport  utcában futna, a sétányon pedig csak tolni szabadna a kerékpárokat. A belépési pontokhoz viszont kerülnének biciklitárolók, ezzel is ösztönözve, hogy minél többen érkezzenek két keréken. Felmerült ötletként, hogy a sétány burkolatát kéne úgy kialakítani (ami a mostani tervekben betonként szerepel), hogy azon a kerékpározás kevésbé legyen komfortos. Ettől függetlenül is többen javasolták, hogy a burkolat inkább vízáteresztő anyagból álljon, hiszen az természetesebb, és például egy stabilizált murván a futás is sokkal kényelmesebb, mint a betonon.
  • Az egyik legtöbbet emlegetett észrevétel a meglévő és várható parkolási gondokra vonatkozott. A Vízisport utcában már így is meglévő konfliktushelyzeteket tovább nehezíti, ha a megújuló sétány miatt megnő az idelátogatók száma. Sokan tartanak attól, hogy a megújuló gyógyfürdő parkolója sem lesz elegendő ahhoz, hogy csúcsidőszakban elnyelje a működéséből származó többletforgalmat. A parkolással kapcsolatos félelmek nem megalapozatlanok, és az önkormányzat már dolgozik azon, hogy valamilyen megoldást találjon ezekre. Mivel azonban a Duna sétány projekt tervezési területében nincs parkolásra alkalmas terület, a téma kapcsán abban maradtunk csak, hogy kiemelten kérjük egy megoldási javaslat kidolgozását a terület közvetlen környezetében.
  • A fentiek tehát a legáltalánosabb, leginkább konszenzusos vélemények voltak, de ezeken felül is sok észrevételt tettek a megjelentek (ahogy az a képgalériánkban szereplő feliratokból is látható).
DSC_0152
A csaknem két és fél órás tervegyeztetés lezárásaként még egyszer megerősítettük, hogy nem utoljára találkoztunk, és a továbbtervezés után újabb lehetőséget biztosít az önkormányzat az eszmecserére. Ennek időpontjáról majd a projekt felületein adunk hírt, amiket mindenképp érdemes figyelemmel kísérni.
“Duna sétány Pesterzsébeten” Facebook-oldal
budapestdialog.hu/dunasetany


Update: 2019. jún. 13.

MEGHÍVÓ TERVEGYEZTETÉSRE

Tervegyeztetés és bejárás – június 20-án ezzel folytatódik Pesterzsébet Önkormányzatának közösségi tervezése a Dunai sétányról.

A tavaszi kitelepülést és kérdőívezést követően ismét együtt gondolkozhatunk arról, hogy hogyan kapják vissza a pesterzsébetiek a Duna-partot. A fővárosi TÉR_KÖZ pályázat támogatását is elnyert kezdeményezés most a tervezői javaslatok megismerésével és egy helyszíni bejárással halad előre. A kerület szakembereivel együtt beszélgetünk az előzményekről, megtekintjük az aktuális állapotot, és megvitatjuk a fejlesztés lehetőségeit.

Tartson velünk június 20-án, csütörtökön 17.30-tól!
Találkozópont: Vizes Játszótér (Vizisport utca 15.).
Update: 2019. máj. 23.

Kielemeztük a kérdőíveket!

Az adatokat feldolgoztuk és, mint ígértük, rövid összefoglalót adunk abból, hogy milyen visszajelzések érkeztek hozzánk a közelmúltban lezárult online kérdőíven keresztül.


A kérdőívet, mely április 18. és május 4. között volt elérhető, 515-en (59 százalék nő, 41 százalék férfi) töltötték ki. A válaszadók átlagéletkora 40 év volt és a legtöbben a kikapcsolódást jelölték meg arra a kérdésre, hogy mire használják elsődlegesen a Duna-partot. A második legnépszerűbb válasz a sportolás volt, de sokan írták azt is, hogy jelenleg egyáltalán nem használják a partszakaszt.Ennek lehetséges okaiba adtak bepillantást a további kérdések.Szinte minden válaszoló egyetértett például teljesen (53 százalék) vagy részben (38 százalék) azzal, hogy „Nehéz lejutni itt a vízpartra.”Ugyanez volt igaz arra a kérdésre is, hogy „Lehetne-e rendezettebb a terület.” ( teljesen egyetért – 90 százalék, részben egyetért – 9 százalék), hogy „Vannak-e közlekedési problémák a területen.” (teljesen egyetért – 70 százalék, részben egyetért – 25 százalék), illetve, hogy „Lehetne-e több zöld ezen a részen.” (teljesen egyetért – 63 százalék, részben egyetért – 30 százalék).Azzal, hogy a partszakaszt úgy kéne hagyni, ahogyan jelenleg van, a válaszadóknak mintegy 91 százaléka nem értett egyet, 88 százalék pedig úgy érzi, hogy a jelenleginél jobban ki lehetne használni a területet.Az is kiderült, hogy ha lenne rá lehetőség, a válaszadók közül szinte mindenki (96 százalék) szívesen sétálna közvetlenül a parton.A helyben elérhető szolgáltatásokra vonatkozó kérdésnél nagyobb volt a szórás. 66 százalék egyáltalán nem értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy „Sok szolgáltatás érhető el a területen.”, míg 4 százalék teljesen, 30 százalék pedig csak részben értett egyet ezzel.
A kérdőív alapján minden válaszoló szívesen töltene több időt a partszakaszon, ugyanakkor a helyi közbiztonság tekintetében sokakban vannak kérdőjelek. A válaszadók 31 százaléka teljesen, míg 48 százalékuk legalább részben egyetértett azzal, hogy „Nem elég biztonságos a partszakasz.”.
Arra kérdésre, hogy "Ha csak egy dolgon lehetne változtatni a partszakaszon, mi lenne az?" sokszínű válaszokat kaptunk.Ezek közt szerepelt többek közt a partszakasz teljes hosszának sétálhatóvá tétele, a rendezett környezet kialakítása, a padok számának növelése, a terület autómentessé tétele, a parkolási probléma megoldása, több fa, virág ültetése, a közvilágítás javítása, a vendéglátóhelyek számának növelése, a lejuthatóság javítása. Volt, aki stégeket, míg mások szabadstrandot, több játszóteret, szabadtéri kiállításokat szeretnének látni.Az eddigi lakossági visszajelzések alapján egyértelmű konszenzus van arról, hogy rendezett vízparti sétányt kellene létrehozni a területen. Az egyedi válaszokból látszik, hogy ezt általában a megfelelő infrastruktúrával (padok, közvilágítás, szemetesek, nyilvános WC stb.) képzelik el a kerületiek, de megőrizve a természetközeli jelleget (nádas megőrzése, fatelepítés stb.) és kihasználva a víz közelségét (stégek stb.).
Köszönjük még egyszer a segítséget! A partszakasz megszépítése a visszajelzések figyelembevételével folytatódik! 
Update: 2019. ápr. 22.

Húsvéthétfői tervegyeztetés - kitelepülés a Kosuti Fesztiválon

Húsvéthétfőn folytatódott a Dunai sétány tervegyeztetése: az önkormányzat a Kosuti Fesztiválon folytatta a párbeszédet az érdeklődőkkel. Voltak, akik csak itt találkoztak a projekt ötletével, de sokan kifejezetten azért érkeztek, hogy elmondhassák véleményüket a tervezéssel kapcsolatban. A szervezők természetesen mindenkinek ugyanannyira örültek, úgyhogy 11-től délután 4-ig rengeteg hasznos és előremutató ötletet sikerült begyűjteni.

A Kossuth szobor szomszédságában elhelyezett sátorban a látogatók megismerhették az önkormányzat nyertes pályázatának részleteit, megtekinthették az ahhoz benyújtott probléma- és inspirációs térképet, és információt kaphattak az előrehaladásról. Cserébe a szervezők azt kérték, hogy minden érdeklődő mondja el - és lehetőleg írja is fel - ötleteit arról, hogy mit SZERETNE és mit NEM SZERETNE látni a megújuló Dunai sétányon. A kint töltött öt óra alatt csaknem csurig telt az egész asztalt beborító papír a pozitív javaslatokkal, úgyhogy - szerencsére! - sok muníciót kapnak a tervezők munkájuk folytatásához.

Köszönjük mindenkinek, aki időt szánt a közös gondolkodásra!

Update: 2019. ápr. 14.

Légi felvételek a megújuló helyszínről

Update: 2019. jan. 31.

Folytatódik a megújulás (KÉPGALÉRIA)

Update: 2019. jan. 05.

A fejlesztés bemutatása

Update: 2019. jan. 04.

TÉR_KÖZ 2018

Budapest Főváros Önkormányzata által a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázat 2018-ban immár negyedik alkalommal került kiírásra, a közterületeken és a közösségi használatú tereken megjelenő városi élet minőségének folyamatos javítása és megőrzése érdekében. A városrehabilitációs célok megvalósítása érdekében a Fővárosi Közgyűlés 3 milliárd forintnyi főváros forrás felhasználását biztosította Budapest közterületeinek jövőbeli megújulására.

Hozzászólások