Update: 2019. szept. 16.

Szeptemberi tervösszegző

Szeptember 12-én este az általános iskolában gyűltünk össze, hogy a múltkori öt tervezési találkozó eredményéiből elkészítsük a közösségi tervet. Az este végére össze is állt az a javaslatcsomag, amit a tájépítészek a tervezőasztalnál dolgozhatnak ki. A menetrendünk a következő volt: először áttekintettük az előzményeket és megismerkedtünk a kérdőívezés és a szavazás eredményeivel; ezután kiscsoportokban, parkonként készítettük el az előzményekkel összhangban a terveket; végül bemutattuk egymásnak a kiscsoportos munka eredményét és véglegesítettük a javaslatot.
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az alábbiakban parkonként mutatjuk be a szavazás eredményét, az ennek ismeretében felmerült kérdéseket és az azokra adott válaszokat. (A már megszokott módon az alábbi térkép igazít útba, hogy hogyan számoztuk a parkokat.)

baranyai_helyszinrajz

1. Október huszonharmadika utca - Kőrösy utca - Baranyai utca - Baranyai tér

Először nézzük meg, hogy az augusztusi kérdőívben adott, erre a parkra vonatkozó javaslatokat hogyan értékelte a többi környékbeli a szavazólapon! A negatív értékek az elutasítás, a pozitívak a támogatást jelzik; 0 és 0,5 között alig, 0,5 és 1 között enyhén, 1 és 2 között pedig már egyértelműen támogatott egy-egy funkció.
baranyai_szavazC3A1s_Oldal_1

A megismerkedés és a bevezető után alig tudta ki-ki magában tartani a felgyülemlett mondanivalót. Feszültségoldásként rövid kötetlen beszélgetés alakult ki, de sikerült hamar belátni, hogy így nem halad a tervezés és nem derül ki, hogy mi a cél. Megegyeztünk, hogy sorban haladva - a helyszíni kitelepülés szavazásának eredményei mentén – körben mindenki elmondja a gondolatait, hogy mivel ért egyet, mit tart fontosnak, és mit nem javasol. A válaszokat összegyűjtve kiderült, hogy nagyjából egyetértünk az eddig is fontosnak ítélt ötletekkel, elvárásokkal, csak néhány pontot kell tisztáznunk. A jelenlévők meghallgatva egymást, új érvek és ellenérvek birtokában kicsit módosítottak az első körben elhangzott véleményükön, és így sikerült közösen megfogalmazni a vágyakat és kialakítani egy közös elképzelést, tervet.
 • Legfontosabb, amiben elsőre megállapodott a lakók közössége, hogy ez egy pihenő park, vadregényes növényzettel, napos és árnyas zegzugokkal. Itt továbbra sincs igény új funkciók telepítésére, csak a közterület és a körben elhelyezkedő házak lakóinak nyugalmának, felfrissülésének szolgálatára. Nagyon fontos lenne a növényzet rendszeresebb karbantartása, a kidőlt fák eltávolítása és az idősebb fák megőrzése mellett fiatal növények ültetése, rózsalugas telepítése, hogy a jövő generációi is élvezhessék a kertet. A kertet, amit a lakók magukénak éreznek, és nem csak elhasználják, hanem önkéntes munkával, szemétszedéssel is óvják, védik.
 • A szemétproblémára megoldást jelenthetne még több szemetes kihelyezése és gyakoribb ürítése. Remélve, hogy ha van hova, akkor nem szanaszét dobják a szemetet, illetve kutya kukák kihelyezésével rávezethetők lennének a kutyatulajdonosok, hogy nekik is össze kell szedni az ürüléket és kidobni. Bár hivatalosan nem lehet kutyát vinni a parkba, ez a gyakorlatban nincs betartatva, és nem is látszik megoldhatónak. Ígéret és megegyezés született arról, hogy a jelenlévő kutyatulajdonosok igyekeznek hatni a többi kutyásra is, hogy figyeljenek jobban a közösség és mindenki számára élhető környezet igényére, cserébe a többiek is türelmesebbek lesznek. A szemétprobléma megoldásával remélhetőleg az egész park tisztább hatást fog kelteni, így újra lesz kedv a padokra leülni, így azok megtartása, esetleg bővítése is jó lenne.
 • Megnyugtató lenne, ha zárható lenne a park, és így sikerülne az éjszakai hangoskodást megszüntetni. Kapu reggel-esti nyitására és zárására érkezett is felajánlás. A hangoskodás megelőzésére meggondolandó lenne térfigyelő kamera kihelyezése és jobb közvilágítás telepítése.
 • Szükség lenne házirendre, de legalább egy telefonszámra, amin segítséget lehet kérni, ha a lakókat zavaró események, rendbontás történik.
 • A parkot jelenleg majdnem körbefutó aszfaltcsík helyett örülne a közösség egy valóban körbefutó, akár kanyargós útnak, melyen sétálni is lehet, illetve gyermekeknek biciklizésére, rollerezésre is alkalmas.
 • Többször visszatért a zárható biciklitároló igénye, ennek a vágynak a megvalósítási feltételeihez azonban nem rendelkezünk elegendő információval, de örömmel hallottuk, hogy több másik parkban is van ilyen igény. Bízunk benne, hogy a tájépítészek és az önkormányzat erre is talál megoldást.

2. "Csalafinta játszótér" parkja (Október huszonharmadika utca - Baranyai tér - Szerémi sor - Baranyai u. )

Először nézzük meg, hogy az augusztusi kérdőívben adott, erre a parkra vonatkozó javaslatokat hogyan értékelte a többi környékbeli a szavazólapon! A negatív értékek az elutasítás, a pozitívak a támogatást jelzik; 0 és 0,5 között alig, 0,5 és 1 között enyhén, 1 és 2 között pedig már egyértelműen támogatott egy-egy funkció.
baranyai_szavazC3A1s_Oldal_2

A szavazólapból meghatározott funkciók elhelyezéséhez, először a célcsoportokat határoztuk meg ennél az asztalnál. Ez a következőképpen alakult: kisgyerekek (0-3 korosztály) és szüleik; nagyobb gyerekek (kb. 11-12 éves korig); felnőttek gyerek nélkül; idősebb korosztály. A tini korosztályt kivettük a célközönségből, mivel a tapasztalatok szerint ők többnyire az Allee bevásárlóközpontban és az ott kialakított közparkban tartózkodnak.
Az egyes célcsoportok számára a következő funkciók kerülnének:
 • Kicsiknek és szüleiknek: Játszótér a jelenlegi helyen, közösségi rész (pad-asztal) kialakítása a játszótér közelében (dombok helyén), hogy a szülők ne a homokozó szélén üldögéljenek.
 • Nagyobb gyerekek: A jelenlegi ping-pong asztal és pados asztalos rész fejlesztése sport funkció irányában. Új ping-pong asztalok, esetleg teqball és mini-foci, kevés kondigép, ami elfér ezen a területen (foci és teqball kevésbé tűnik jó választásnak a helyigény miatt).
 • Idősebb korosztályok (felnőttek gyerek nélkül és idősek): a játszótér és az Október huszonharmadika utcai kijárat közötti területen egy jelenleg kihasználatlan részen kellene kialakítani a "csendesebb park" funkciót.
 • Egyéb: terület északi részén a házsor és a sétány közötti terület lenne alkalmas közösségi kert és komposztáló funkciók kialakítására, mivel itt egy részen amúgy is magánkert kerítése szabdalja a parkot.
Általános igények: 
 • A lombkorona borítottsági arány ne csökkenjen,
 • A sétányok átgondolása, mivel jelenleg egy köríves nagy sétány vezet át a parkon (korábban autóút), ám ezt gyalogosan kevesen használják ki, sok az áttaposás.
 • A terület délnyugati kapuja a fő érkezési pont, itt jó lenne a belépési funkciók elhelyezése (szemetesek, információ táblák stb.)
Fő igény:
 • A zárhatóság legyen megoldva, az ittlakók pedig saját beléptetővel juthassanak be olyankor, amikor a park már zárva van.
 • Ha az itt lakók kapnak beléptető kártyát, akkor jó lenne a parkon belül fejleszteni a biciklitárolókat.
 • Ha nem lehet beléptetőt kapni a parkba, akkor viszont a kerítésen kívül kellene zárható biciklitárolót létrehozni.

3. Baranyai utca - Fehérvári út - Hamzsabégi út - Bölcső utca

Először nézzük meg, hogy az augusztusi kérdőívben adott, erre a parkra vonatkozó javaslatokat hogyan értékelte a többi környékbeli a szavazólapon! A negatív értékek az elutasítás, a pozitívak a támogatást jelzik; 0 és 0,5 között alig, 0,5 és 1 között enyhén, 1 és 2 között pedig már egyértelműen támogatott egy-egy funkció.
baranyai_szavazC3A1s_Oldal_3

Közösen meghatározott, mindenki által elfogadott megállapítások:
 • Az átmenő GYALOGOS forgalomnak biztosítani kell a megfelelő útvonalakat. Ez főként a Bölcső utca és a Hamzsabégi út között húzódó északkelet-délnyugat irányú nyomvonalra vonatkozik. De a parkolóból az állatorvosi rendelőhöz tartó iránynál is ki kell alakítani a megfelelő utat. A hármas asztal tervezőcsapata a stabilizált szórt burkolatot preferálja, de megismerték és megértették a térkő és az öntött burkolatok előnyeit és hátrányait is.- Az illegális autósforgalmat tájépítészeti eszközökkel is meg kell gátolni a park határainál.
 • A meglévő zöldfelület felújítására, parkosításra nagy szükség van.
 • Térfigyelő kamera kiépítése fontos lenne a terület biztonsága szempontjából.
 • Kutyaitató az állatorvos mellé indokolt lenne.
 • A terület délkeleti részén a fő gyalogos útvonal melletti zöld felületen közösségi funkció létesüljön, a meglévő padok felújításával, sakkasztalok és esetleg egy ping-pong asztal telepítésével.
 • A terület északi, három oldalról épülettel körbezárt része legyen lekerítve, és ide kerüljön új (régiek megújítása) funkció.
Vitás kérdések:
 • A terület északi, három oldalról épülettel körbezárt részen a tervezőcsapat egyik fele játszótér funkciót szeretne, mint ahogyan az volt régebben is, a másik fele viszont inkább sportfunkció létrehozását (fitneszpark és a régi ping-pong asztal cseréjét egy újra) javasolta. A játszótér elleni érv az volt, hogy hangos lesz a funkció.
 • Az is felmerült, hogy kisebb méretű, néhány eszközös (homokozó, hinta, csúszda) játszótér és néhány eszközök fitnesz park is talán elfér egymás mellett ezen a területen. A tájépítészek szerint azonban ahhoz nem elég nagy a terület.
Az öt park közösségi terveinek összevetése után abban maradtunk, hogy mivel a szomszédos negyedik parkban erősödik a játszófunkció, ezért itt, a harmadik parkban a sportfunkció jelenhetne meg.

4. "Kacajpark játszótér" parkja (Baranyai utca - Bölcső utca - Hamzsabégi út - Erőmű utca)

Először nézzük meg, hogy az augusztusi kérdőívben adott, erre a parkra vonatkozó javaslatokat hogyan értékelte a többi környékbeli a szavazólapon! A negatív értékek az elutasítás, a pozitívak a támogatást jelzik; 0 és 0,5 között alig, 0,5 és 1 között enyhén, 1 és 2 között pedig már egyértelműen támogatott egy-egy funkció.
baranyai_szavazC3A1s_Oldal_4

Ennél a parknál is hangsúlyos helyen szerepeltek a fenntartás kérdései. 
 • Az egyik ilyen kérdés a park zárhatósága volt. Erre egyértelmű az igény, elsősorban a hajléktalanok miatt. A park jelenleg is zárható, illetve zárják is, a gond az, hogy ez gyakran következetlenül történik, olykor napokra is zárva vagy nyitva marad a park. Meg kéne szervezni rendszeres és időben történő zárást, és a tervezésen részt vett csapat szerint ezt akár egy kijelölt lakó is végezhetné. 
 • Ami a hulladékkezelést illeti, jó lenne ha több szemetes lenne parkban, külön csikktartóval kiegészítve, de még ennél is  fontosabb, hogy a rendszeres ürítés történjen meg, jelenleg ugyanis ez nem zökkenőmentes. A zöldhulladék elszállítására vásárolható FKF-es zsákokkal előfordult, hogy több hónapig nem vitték el, így egy idő után kellemetlen szagú szemét lett belőle, tehát jó lenne, ha ezt is megoldanák.
 • A park Baranyai út felőli oldalánál a pincék beton szellőző csövei állnak ki a földből, ronda és balesetveszélyes, ezt rendbe kéne tenni.
 • Mivel nagyon sokszor elhangzott most és korábban is, ezúton is fontos rögzíteni, hogy  nem szeretnék, ha csak egyetlen fát is kivágnának a parkban. Viszont szeretnék ha rendszeresen gondoznák a növényzetet, a házhoz közeli magas fáknál pedig jó lenne, ha úgy lennének visszavágva, hogy ne érjenek hozzá az épülethez. Az allergén fáknál, növényeknél jó lenne ha káros tevékenységük kifejtését szakszerű metszéssel előznék meg. És ha már fenntartás: az ittlakók elmondták, nem szeretik, amikor a kertész beáll a kocsijával a park közepére.
A fő témát azért a fejlesztés témája jelentette, ezzel kapcsolatban pedig így alakult a terv:
 • Jó lenne, ha a lépcső mellett lenne rámpa is, azon a már kitaposott részen, amit eddig is a különböző kerekes eszközökkel használtak.
 • Napelemes mozgásérzékelővel működő lámpákat javasolnak az ittlakók a parkba.
 • A parkban régebben ping-pong és sakk asztal is volt, és szeretnék ha újra lenne.
 • Az is felmerült, hogy jó lenne, ha kerülne nyilvános wc a parkba, elsősorban a gyerekek miatt, akiket az általános iskolából gyakran ide szoktak hozni.
 • Szeretnének  több hintát, illetve több egészen kicsi gyerekeknek való játékot. Nem feltétlenül a régit kellene bővíteni, hanem egy másik építése lenne célszerű.
 • Közvetlenül a játszótér mellé padok kerülnének.
 • Ami a burkolatok kérdését illeti, semmiképpen nem szeretnének térkő vagy beton járófelületeket, a kavicsos út tűnik a legelfogathatóbbnak.
 • Jó lenne, ha lenne még egy ivókút, talán a játszótér közelében.
A beszélgetés során néhány olyan téma is felmerült, ami nem a tervezési területet érinti. Ezeket a szervezők eljuttatják az önkormányzat számára.

5. Vöröskeresztnél lévő park (Baranyai utca - Erőmű utca - Hamzsabégi út - Szerémi sor)

Először nézzük meg, hogy az augusztusi kérdőívben adott, erre a parkra vonatkozó javaslatokat hogyan értékelte a többi környékbeli a szavazólapon! A negatív értékek az elutasítás, a pozitívak a támogatást jelzik; 0 és 0,5 között alig, 0,5 és 1 között enyhén, 1 és 2 között pedig már egyértelműen támogatott egy-egy funkció.

baranyai_szavazC3A1s_Oldal_5

Az ötödik park nem kínál egyszerű tervezési feladatot, ugyanis itt egykor bölcsőde működött, aminek valamikori kertje ma sem közterület - noha fizikai akadály nem választja el a park többi részétől (ld. a lenti térképen). Ezáltal pont a belső, benyúló épülethez közel eső tágasabb sík terület az, amivel nem tudunk foglalkozni a tervezés során. A park amúgy is igen zárt és tagolt, ezért ide - nem meglepő módon - a szavazás során is csak csöndes funkciók kaptak nagyobb támogatottságot.
 • A kiscsoportos munka során a legfontosabb téma a zöldfelület volt. Mivel sajnos egyre több elöregedő fa van a parkban, érdemes lenne elkezdeni előfásítani, hogy néhány év múlva, mikor az öreg fák életveszélyessé válnak, ne váljon kopárrá a park. A rendelő és a tanácsadó előtti oldalon a burkolatokat és a talajtakarókat is cserélni kéne, és ott lehetne egy olyan részt létrehozni, ami leülésre, várakozásra alkalmas.
 • Biciklitárolót is ezekre a helyekre javasoltunk (erről részletesebben később). A park zárhatóságát sokak fontosnak tartanák, részben a hajléktalanok miatt (bár többen elmondták, hogy velük igazából nincs is gond), részben az ide behúzódó hangos italozók miatt, illetve a vagyonbiztonság okán is. Megbeszéltük, hogy ez egy nehéz kérdés, hiszen közterületről van szó, de az önkormányzat felé legalábbis jelezni kell az igényt.
 • Az út jó állapotú, mert néhány évvel ezelőtt újították fel, viszont a közvilágításán lehetne javítani. A legtöbb helyen a házaktól való kijutás is megfelelően biztosítva van. 
 • A Baranyai utca felőli oldalon van csak egy olyan szakasz, amit újragondoltak a résztvevők: itt a padokat megszüntetnék, és a ház tövében futó ösvény egy részét is inkább gyepesítenék, megőrizve ugyanakkor az akadálymentes lejutás lehetőségét.
 • A szavazáson jól szereplő madáretető kapcsán az hangzott el, hogy ilyet igazából bárki kirakhat magától is. Az ötletet továbbfűzve egy “méhhotel” gondolata merült fel, ennek viszont később, az összegzéskor ellenzői is akadtak.
 • A komposztálót végül szintén nem építették be a tervekbe, mert úgy gondolták, hogy ez nem lehetne fenntartható itt.
 • Ahogy erről már volt szó, a kerékpártároló lehetne az a funkció, amit szívesen látnának az ittlakók. Jó lenne, ha lenne zárható, az ittlakókat kiszolgáló biciklitároló, de lenne lekötési lehetőség azok számára is, akik csak valamelyik rendelésre érkeztek.

További menetrend
A szeptember 12-i alkalom alapján a tájépítészek az ősz második felére elkészítik a koncepciótervet, és azt leegyeztetik az önkormányzattal. Az elkészült terveket természetesen itt is be fogjuk mutatni.

GalériaHozzászólások