Update: 2018. júl. 20.

Megkezdődhet a Rákos-patak melletti terület megújítása

https://www.budapest13.hu/2017/07/12/megkezdodhet-rakos-patak-melletti-teruelet-megujitasa/
A képviselő testület júniusi ülésén felhatalmazta a polgármestert Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő, a „Rákos-patak Béke utca – Göncöl utca közötti szakaszának komplex közparki felújítása” című város-rehabilitációs projekt megvalósítására szóló megállapodás aláírására. Az önkormányzat a program végrehajtásához 250 millió forint önrészt biztosított, a Fővárosi Közgyűlés további 100 millió forintot szavazott meg. A fejlesztést a Lendületben a …
Update: 2017. okt. 20.

A fejlesztés bemutatása

Update: 2017. jún. 12.

budapest.hu

Update: 2017. jún. 12.

Index - Urbanista

Update: 2017. jún. 11.

A kerületi önkormányzat ezzel a tartalommal indult a 2016-os TÉR_KÖZ pályázaton:Építés és eszközbeszerzés

 • futókör kialakítása a patak két partján a Göncöl utca – Béke utca között
 • Rákos-patak menti virágos promenád kialakítása
 • önálló kerékpárút kialakítása
 • játszótér és fitnesz park kialakítása
 • közvilágítás kiépítése
 • gyalogos híd létesítése a Hajdú utca – Tahi út között
 • pihenőpark kialakítása a kerületi tulajdonú kibővített közparki területen
 • területrendezés és kutyafuttató kialakítás a Vasas pálya közterületi részén
 • talajvíz-kutas öntözőhálózat kiépítése
Nem beruházási elemek
 • Rákos-patak sportverseny
 • szabadtéri fitneszfoglalkozások edzői kitelepüléssel egy éven keresztül  
Update: 2017. jún. 01.

Megelőző állapot

Hozzászólások